đ™Ŋ𝚎𝚠 𝚁𝚞𝚋𝚋𝚎𝚛 𝙱𝚊𝚜𝚎𝚐𝚎𝚕𝚜 🎀 🤍 De ruime collectie aan kleuren is wÊÊr uitgebreid met 4 mooie nieuwe tinten 🤩 â€ĸ Cherry Pop â€ĸ Bubblegum â€ĸ Pink Lavender â€ĸ Violet

 

 

275330084 2286131458212790 5892598555335583522 n 1